Baarbr vs. Židlochovice

Bylo nebylo, radní v Židlochovicích jako obvykle všechno prožrali, rozfrcali a rozkradli a tak přemýšleli, jak pomoci rozpočtu maloměsta. I rozhodla se Dáša Kratochvílová, že by se hodilo někoho okrást a pár zlaťáky rozpočet vylepšit. Volba padla na Baarbra.

24.8.2015 tedy Dáša vyplodila výzvu k zaplacení určené částy (alespoň ta pětistovka by se hodila) a prostřednictvím české pošty ji odeslala. Nečekala snad, že je Baarbr svéprávný a že se zachová rozumně. Pochopitelně se nenechal vydírat nějakým nýmandem z úřadu a okrást se nenechal. Nic neposlal a výhružná výzva putovala tam, kam patří, tedy do odpadkového koše.

Dny plynuly, dukáty na účet chudého městečka stále nepřicházely, úředníci už pomalu neměli co jíst. I zkusila štěstí Taťána Lukšová, udatná bakalářka a dokonce vedoucí oddělení správních deliktů. Nemeškala, zasedla k počítacímu stroji a 1.3.2016 vydala příkaz. Sebevědomější dáma zkusila vydojit už 2500 Kč. Patrně považovala skutkové zjištění za dostatečné.

Ale ani na ni se štěstí neusmálo, 22.3.2016 byl proti příkazu podán odpor obsahující i žádost o zaslání kopie spisu. To milou Taťánu natolik zaskočilo, že se jí na první pokus nepodařilo správně sepsat rozhodnutí o odmítnutí žádosti (ve jméně adresáta byla chyba) a musela tak ještě zaslat opravné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Chudinka, už byla asi přepracovaná a hladová. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti bylo podáno blanketní odvolání. Jelikož by se spis hodil, podal žádost o zaslání spisu podle InfZ ještě Číkus.

Protože se stále okradení nedařilo, zkusil štěstí i další udatný bojovník z maloměstského úřadu Míla Staňa, referent odboru dopravy a také hrdý bakalář. 20.4.2016 odeslal oznámení o provedení důkazů mimo ústní jednání v termínu 24.5.2015, tedy vlastně v minulosti. Patrně disponuje strojem času.

V mezičase nějakou chytrou hladovou hlavičku napadlo, že by o pár drobných mohli okrást alespoň Číkuse a poslali mu oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací. Ale ani nyní se na ně štěstí neusmálo a dukáty na účtu městečka nepřistály. Baarbrovi zaslali výzvu k doplnění blanketního odvolání proti rozhodnutí o nezaslání spisu. Baarbr odvolání ve stanovené lhůtě doplnil.

24.5.2016 se Baarbr dostavil na jednání (zápis z jednání), v rámci kterého získal spisový materiál a lhůtu na seznámení s obsahem spisu a následné vyjádření do 31.5.2016. Ve spisu byly dvě věci stojící za zmínku. První z nich byl ověřovací list patřící k jinému radaru, než kterým měl být údajný přestupek zachycen. Druhou pak vzájemná poloha motocyklu a radarového svazku na záznamu o přestupku (povšimněte si také výrobního čísla zařízení a porovnejte jej s ověřovacím listem).

Návod k Rameru AD9 na stranách 70 a 71 vysvětluje, jak je na snímku z radaru vyznačena oblast radarového svazku. Na naší fotografii se ale motockyl nachází zcela mimo tento radarový svazek: foto

31.5.2016 zaslal Baarbr orgánovi slíbené vyjádření. V tuto chvíli by bylo netaktické se zmiňovat o absenci správného ověřovacího listu, jelikož by jej mohl orgán do spisu před vydáním rozhodnutí doplnit. Jelikož bylo jasné, že na základě oné absence ověřovacího listu bude muset odvolací orgán rozhodnutí zrušit, nechali jsme orgána rozhodnout. Podobně nebylo třeba upozorňovat na vzájemnou polohu motocyklu a radarového svazku, neboť bylo jisté, že na to bude dostatek času v druhém kole správního řízení.

Do vyjádření Baarbr po pravdě uvedl, že v době údajné nehody řídil motocykl jistý Michal Jelínek, který navíc z důvodu nepřizpůsobění rychlosti havaroval. Jako důkaz nehody byly k vyjádření přiloženy fotografie havarovaného motocyklu. Mimochodem, Michal Jelínek je shodou okolností obecní unterfízl, který v září 2015 obtěžoval Číkuse.

"Předjížděl jsem plechovku, tak jsem tomu naložil trochu víc a tak mně to rozhodilo sandál, že jsem s tím normálně jebnul do škarpy"

"Je to na mě moc silný, bych se na tom ještě zrakvil či co"

Michal Jelínek,
obecní unterfízl a řidič motocyklu v době údajného přestupku

Jak se dalo očekávat, vrána vráně oči nevyklove a svině kryjí svině. Taťána se neobtěžovala obtěžovat řidiče, nýbrž 3.6.2016 vydala rozhodnutí. Pochopitelně vinen. Asi to již považovala za vyhrané. Ó, jak moc se ta naivní slepička mýlila!

Proti rozhodnutí bylo pochopitelně podáno blanketní odvolání, na základě výzvy k doplnění podání bylo 24.7.2016 odvolání doplněno. Kraji pochopitelně nezbylo, než v rozhodnutí o odvolání napadené rozhodnutí Židlochovic zrušit. Kraj mohl řízení zastavit, ale věc vrátil do Židlochovic k novému projednání. To byla dobrá zpráva, Židlochovickým parazitům tím přidal další práci. Pro zrušení mu stačila absence správného ověřovacího listu, s dalšími odvolacími námitkami se nezatěžoval.

Míla projevil neuvěřitelný drajv a místo toho aby předem prohraný boj vzdal, poslal další oznámení o provedení důkazů mimo ústní jednání. Již nebylo třeba se s těmi duševními mrzáčky potkávat znova, tak nabídky na schůzku nebylo využito. Asi v záchvatu naprostého zoufalství vypotila 14.12.2016 Taťána hrozný blábol, který honosně nazvala jako rozhodnutí o správním deliktu. Nenechala se zmást ani předloženými důkazy, ani platnými zákony a rozhodla (jak jinak) vinen. Proti rozhodnutí bylo podáno blanketní odvolání.

Mezi tím přišlo rozhodnutí kraje o odvolání proti neposkytnutí spisu. Spis byl již k dispozici, tak ani nevadilo zamítavé stanovisko kraje. Naopak potěšilo, že se s tím musel nějaký úřednický parazit babrat.

Míla požádal o doplnění blanketního odvolání. Bylo mu vyhověno a 12.2.2017 bylo odesláno doplněné odvolání.

6.6.2017 vydal kraj rozhodnutí, kterým napadené rozhodnutí Židlochovic zrušil a řízení o správním deliktu zastavil.

Na závěr již lze jen primitivům z Židlochovického úřadu doporučit, aby se raději věnovali něčemu, na co stačí jejich velmi omezený intelekt. Třeba by mohli zametat ulice.

Afterparty

Do mrtvoly se nekope. Ale pokud je to mrtvola zmrda, tak ano.