Kočkování s orgánem

Tohle bude dlouhé a nudné čtení. Dokumentů je hromada a budu je postupně přidávat.

Počítadlo dopisů

Odesílatel Počet dopisů
Magistrát města Brna 74
Krajský úřad Jihomoravského kraje 64
MVČR 28
Provozovatel 27
Helmut 1

Hrdelní zločin

01.06.2016 prý nějaký zlý pirát zaparkoval na mrzáčcích a hlídka městapa to odhalila. Pro zajímavost: Prokazují snad fotografie, že by na mrzáčcích někdo stál, snad krom skútrů samotných městapáků?

18.11.2016 doručeno usnesení. Provozovatel se vyzývá k nabonzování řidiče.

05.12.2016 provozovatel, vědom si svých povinností, řidiče udal.

2017

Hledali mě včera večer fízli...

... já však zrovna nebyl doma, já byl na červeném mostě, o zábradlí opřen prostě...
... nenašli mě včera večer fízli, poněvadž já nebyl doma, já byl na červeném mostě a z toho mostu plival prostě...

Něco podobného si mohl Helmut 09.01.2017 zpívat. Nenašli ho.

Helmut vinen!

18.01.2017 Helmut našel ve schránce příkaz. Helmut vinen. Orgánovi stačilo udání, ani se Helmuta nezeptal :-(
Co když příště udám Humla nebo Ťoka, přijde jim rovnou příkaz?

25.01.2017 podal Helmut odpor.

Až mě příště budou hledat fízli...

... budu na červeném mostě, vzplanou ve mně libé touhy, vždyť jsem jenom člověk pouhý ...
Až mě příště budou hledat fízli, johó, až mě příště budou hledat fízli,
budu na červeném mostě spokojeně onanovat, jak se zdravý muž má chovat!

Ani 30.01.2017 ho nenašli fízli.

Pro ozbrojené šimpanze Tomáše Javůrka a Petra Kuču bylo ovšem nad jejich mentální schopnosti předvolání vhodit alespoň do schránky, takže nebylo nikdy doručeno.

Nahlížení do spisu zapovězeno

27.02.2017 se k orgánovi dostavil zmocněnec vybaven plnou mocí za účelem nahlížet do spisu. Bylo mu to ale houby platné. Zmr. Popelka ovšem v rozporu se zákonem požadoval úředně ověřený podpis na plné moci a nahlížení neumožnil.

Na Helmuta sereme, vinen provozovatel

Ačkoli si byl orgán jistý tím, že za přestupek může Helmut (jinak by příkaz proti němu nevydal, že ano),
12.06.2017 byl provozovateli doručen sprdelní příkaz.

19.06.2017 byl proti příkazu podán odpor. Součástí podání bylo i udání řidiče v jiné věci.

A zábava začíná

20.7.2017 doručeno rozhodnutí o odmítnutí zaslání kopií spisů a dalších informací. Rozhodnutí psal ještě Zmr. Petr Kupčík, pak ho z úřadu vyhodili, debila.

04.08.2017 podáno odvolání.

28.08.2017 doručeno rozhodnutí. Na scéně se zjevuje tetka Dujíčková, diplomovaná specialistka. Naopak Kupčík už je z kola ven.

05.09.2017 podáno odvolání.

Do hry vstupuje krajský úřad

21.09.2017 JMK: rozhodnutí

02.10.2017 MMB: rozhodnutí

06.10.2017 podáno odvolání.

Jdeme do vedení

Zatímco doposud byly počty dopisů odeslaných oběma stranami (a tedy i vynaložené náklady) srovnatelné, nyní se začla práce vyplácet.

23.10.2017 MMB: usnesení

30.10.2017 JMK: usnesení

06.11.2017 MMB: rozhodnutí

13.11.2017 doručeno 5 dopisů od MMB.

21.11.2017 podáno odvolání.

04.12.2017 doručeny 2 dopisy od MMB.

07.12.2017 doručeny 3 dopisy od MMB.

18.12.2017 doručeno 8 dopisů od MMB.

19.12.2017 podáno odvolání a také byly doručeny 3 dopisy od MMB.

2018

02.01.2018 bylo potřeba udat řidiče ohledně dalšího přestupku.

02.02.2018 doručeny 2 dopisy od MMB.

Tetka Dujíčková je kreativní, požaduje zaslání každého dílčího podání zvlášť. Na to ale pochopitelně nemá nárok. Také vynálézá zcela nový pojem nepřezkoumatelné podání, což je naprostý unikát, jelikož něco takového není nikde zmíněno, ani v zákoně.

05.02.2018 doručeno oznámení oznámení MMB. Několik zločinů se bude projednávat ve společném řízení.

12.02.2018 bylo potřeba udat řidiče ohledně dalšího přestupku. Tak proč nepřidat orgánovi něco za domácí úkol?

Tetka Dujíčková se nerada kočkuje

12.03.2018 MMB: rozhodnutí. Ukázka:

26.03.2018 JMK: usnesení. Fröhlichovi evidentně zákony nic moc neříkají.

27.03.2018 podáno odvolání.

03.04.2018 podána stížnost na Fröhlicha.

23.04.2018

30.04.2018 podáno doplnění konkrétních důvodů a doručeno rozhodnutí JMK.

15.05.2018 podáno odvolání.

24.05.2018 doručeny 2 dopisy od JMK.

25.05.2018 MMB: usnesení

31.05.2018 MMB: rozhodnutí

01.06.2018 doručeno 6 dopisů od JMK. V některých obálkách bylo více věcí.

04.06.2018 doručeny 2 dopisy od JMK.

08.06.2018 podáno odvolání a doručeno opravné usnesení JMK.

11.06.2018 doručeny 3 dopisy.

15.06.2018 JMK: výzva

18.06.2018 doručeny 2 dopisy.

25.06.2018

29.06.2018 JMK: (ne)vyřízení stížnosti

Do hry se zapojuje ministerstvo vnitra

09.07.2018 doručeno 5 dopisů

13.07.2018 JMK: sdělení, ve kterém parazit Fröhlich oznamuje, že se nehodlá řídit zákonem, konkrétně pak § 12 správního řádu.

16.07.2018 doručeny 4 dopisy

23.07.2018 JMK: výzva k doplnění infožádosti

24.07.2018 odeslány 2 dopisy

03.08.2018 MVČR: usnesení o nepodjatosti (jejda, zapomněli na poučení o opraveném prostředku)

06.08.2018 doručeny 2 dopisy

09.08.2018 JMK: výzva k doplnění stížnosti

10.08.2018 MVČR: opravné usnesení (doplnění poučení o opravném prostředku)

13.08.2018 doručeny 4 dopisy

16.08.2018 doručeny 2 dopisy

Ledy se hnuly?

17.08.2018 doručeny 3 dopisy

20.08.2018 odeslán dopis na MV a doručeny 4 dopisy

23.08.2018 odeslán dopis na JMK a doručen 1 dopis

27.08.2018 MVČR: poskytnutí informace dle InfZ

10.09.2018 doručeno 5 dopisů

11.09.2018 MVČR: přešetření vyřízení stížnosti, JMK samozřejmě postupoval řádně

13.09.2018 JMK: postoupení podání a výzva k doplnění stížnosti

14.09.2018 MVČR: výzva k doplnění infožádosti

17.09.2018 doručeny 2 dopisy

01.10.2018 JMK: multidopis: rozhodnutí o neposkytnutí informací, usnesení o nepodjatosti, výzva k doplnění odvolání

02.10.2018 odeslán dopis na JMK.

03.10.2018 JMK: rozhodnutí o neposkytnutí informací

04.10.2018 MVČR: rozhodnutí o neposkytnutí informací

05.10.2018 MVČR: rozhodnutí o neposkytnutí informací

09.10.2018 JMK: neformální dopis

MVČR se nerado kočkuje

22.10.2018 MVČR: sdělení ohledně stížnosti

25.10.2018 doručeny 2 dopisy

29.10.2018 MVČR: přešetření vyřízení stížnosti

05.11.2018 MMB: rozhodnutí o neposkytnutí informací

12.11.2018 JMK: opatření proti nečinnosti :-)

22.11.2018 JMK: usnesení (žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti se nevyhovuje)

03.12.2018 doručeny 2 dopisy

07.12.2018 JMK: výzva k doplnění stížnosti

19.12.2018 odeslán dopis na MMB

21.12.2018 MMB: výzva k upřesnění žádosti o informace (to byl ale fofr!)

27.12.2018 JMK: usnesení o zamítnutí námitky podjatosti

2019

07.01.2019 JMK: rozhodnutí o neposkytnutí informací

14.01.2019 doručeny 2 dopisy

Hurá! Helmut nevinen!

17.01.2019

21.01.2019 odeslán dopis na MMB

28.01.2019 doručeny 3 dopisy

18.02.2019 doručeno 9 dopisů od MMB (nezajímavé žvásty)

04.03.2019 doručeno 5 dopisů od MMB a 1 dopis od MVČR (nezajímavé žvásty)

05.03.2019 odeslán dopis na MMB

08.03.2019 1 dopis JMK

11.03.2019 6 dopisů MMB, 1 dopis MVČR

18.03.2019 2 dopisy MMB, 2 dopisy JMK

25.03.2019 odeslán 1 dopis, 2 dopisy MMB

01.04.2019 1 dopis MVČR

04.04.2019 4 dopisy MMB

09.04.2019 odeslán 1 dopis

15.04.2019 2 dopisy MMB

17.04.2019 1 dopis JMK

23.04.2019 1 dopis MVČR

29.04.2019 odeslán 1 dopis

16.05.2019 3 dopisy JMK

20.05.2019 1 dopis JMK